Actievoorwaarden www.rainbowwarriorfestival.nl

In de algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:

De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets. Hoofdelement van de site is genodigden de mogelijkheid te geven om een bezoek te brengen aan het schip de Rainbow Warrior III en om donaties te werven voor Greenpeace.

De actie 'Maak kans op een boarding pass' is afgelopen.

SMS-en:
Door een sms met de tekst RAINBOW te versturen naar het telefoonnummer 4333 steunt men de acties en campagnes van de Rainbow Warrior. De sms kost eenmalig €2 plus de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

Donatie voor t-shirt, DVD en polsbandje:
Het t-shirt, het Rainbow Warrior-polsbandje en de dvd 'The Rainbow Warriors of Waiheke Island' worden binnen enkele weken verstuurd, zolang de voorraad strekt.

Kans op een vaartocht:
Alle personen die meer dan €100 hebben gedoneerd voor de nieuwe Rainbow Warrior maken kans op een vaartocht op het schip. De tocht gaat op 6 november van Amsterdam naar IJmuiden. Voor vervoer van IJmuiden naar Amsterdam terug wordt gezorgd. De 4 winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de uitslag.

Aanmelden Rainbow Warrior Report:
Deelnemers worden door Greenpeace per e-mail geïnformeerd over het verloop van de actie, de precieze data waarop het schip naar Nederland komt en over andere acties rondom de Rainbow Warrior III . De Rainbow Warrior Report wordt tot half november naar verwachting 4 keer verzonden. Deelnemers kunnen zich afmelden voor deze e-mails door middel van de afmeldlink die in elke informerende e-mail verzonden wordt, en door contact op te nemen met onze Service Desk

Sharen, Tell-a-friend:
Websitebezoekers worden ook gevraagd om vrienden te attenderen op de Rainbow Warrior-website.De website en het doneren voor Rainbow Warrior-artikelen van 02-09-2011 tot een nader te communiceren tijdstip. De organisator behoudt het recht om de actie vroegtijdig te beëindigen. Vroegtijdige eindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite.

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Door deelname aan de actie (het achterlaten van persoonlijke gegevens op de actiesite) accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door organisator ten behoeve van het uitvoeren van de actie en ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers gedurende de actie. De gegevens die worden gebruikt om een vriend uit te nodigen zullen niet door de organisator ofwel derden worden gebruikt. Lees voor meer uitleg over hoe de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace werkt, in het Greenpeace privacybeleid.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van de organisator.

Greenpeace Nederland, 04-11-2011